Sistem Modülleri

İLETİŞİM

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km No: 278 Çankaya/ANKARA

Telefon: +90 312 498 21 50
Faks: +90 312 498 21 66

© 2019 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI